”Ben çocuklara inanıyorum.Bu yüzden umutluyum.Ben çocuklara inanıyorum.Bu yüzden de mutluyum!”

EN SON YAZILAR...

7 Mart 2016 Pazartesi

İntikam sözcüğü...
Faiz Cebiroğlu

Türkiye'de, Türkçede, büyük bir kavram karmaşası yaşanıyor. Bu kavram karmaşasını yapanlar, yalnız sıradan insanlar değil, ünlü yazarlar, sanatçılar, cilt cilt kitap yazan aydınlar; kendilerini Markxist- Leninist olarak tanımlayan örgütler ve örgüt temsilcileri de yapıyor. Türkçenin, yüzde doksanı ”ecnebi” kelimelerden oluşması, böylesi bir kavram karmaşasını daha derinleştiriyor. İşte, Türkçede, karmaşa yaşanılan bir sözcük daha: İntikam sözcüğü. İntikam nedir?

İntikam sözcüğü, Arapçadır: اتقام ya da el-seiru الثأر : Öç alma, hesaplaşma, misilleme, rövanşını alma, acısını çıkarma oluyor.

Arapçada, genellikle, Allahın kutsallığını ihlal edenlere karşı, ”yemin ediyorum: onlardan intikamını alacağım ve onları cezalandıracağım!” anlam ve bağlamında kullanılıyor.

İntikam sözcüğün kökeni, Eski Ahit” yani ”Eski Antlaşma”ya göre, Kitab-i Mukaddes'i oluşturan ve Musevilerin ”Tanah” isimli kutsal kitaptan geliyor. ”Göze göz, dişe diş” intikam sözcüğün en açık tanımı oluyor.

Bu tanım bağlamında, kendilerini solcu olarak lanse edenler, kendilerini Markxist – leninist olarak tanımlayanlar, nasıl oluyor da, bu intikam sözüğünü kullanabiliyorlar? Sorulması gereken soru budur.

Bir insan, aydın insan, devrimci insan, nasıl oluyor da, intikam gibi, ilkel bir sözcüğü kullanarak, ”göze göz, dişe diş” bir mantıkla, ”intikam aldım” ya da ”intikam alacağım” diyebiliyor?

Marxsizxmi-Lenininizmi savunduklarını iddia edenlere de soruyorum: İntikam sözcüğü, hangi Markxsizimde geçiyor?

Davamız ve kavgamız, ”intikam almaksa” sınıf ya da ulusal kurtuluş mücadelesine ne gerek var?

Bir düşünün, cilt cilt kitaplar yazan ve kendini dilci olarak ilan eden, Prof. Dr. Yalçın Küçük dahi, şunları söyleyebiliyor: ”İntikam aldım. İntikam yoldur!”

İntikam gibi ilkel bir sözcüğü kullanmak, bilim adamlarına yakışır mı?
İnsan toplumunun evrim tarihi, sınıf mücadelesi tarihir. Kavgamız, sınıf kavgasıdır.

Sınıf mücadelesi, ilkel bir intikam mücadelsi değildir.

Türkçede yanlış olarak kullanılan ”intikam” sözcüğü üzerinde, kısaca durdum ve bu sözcüğü kullananları da uyarmış oldum. 

Hiç yorum yok: